Privacyverklaring  Wegwijzer Laarbeek
Bij onze verwerking van persoonlijke gegevens houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere: 

  • Dat wij duidelijk vermelden met waarvoor wij persoonsgegevens gebruiken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
  • Dat wij alléén persoonsgegevens verzamelen die nodig zijn;
  • Dat wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken als deze toestemming verplicht is;
  • Dat wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen  en dit ook eisen van partijen die namens ons de gegevens verzamelen en verwerken;
  • Dat u het recht heeft om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 23-11-2018
Gemeente Laarbeek is verantwoordelijk voor de inhoudelijke gegevensverwerking op deze website. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.
Deze website is gemaakt door Metaobjects Benelux B.V., die ook de verwerking van persoonsgegevens op deze website verzorgt.

Contactformulier
Wij bieden via deze website de mogelijkheid vragen te stellen via een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan, en daarna verwijderd. We vragen in dit contactformulier naar de volgende gegevens:
  • Naam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Publicatie 
Wij publiceren uw gegevens niet.


Verstrekking aan derden 
Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt.


Cookies & Google Analytics
Om inzicht te krijgen in het gebruik van deze website maken wij gebruik van Google Analytics. Hierbij worden alléén statistische gegevens van uw bezoek(en) bijgehouden op basis van een cookie, er worden dus géén persoonlijke gegevens bewaard. Om uw privacy te garanderen hebben wij een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten. Daarnaast worden de laatste cijfers van uw IP-adressen gemaskeerd; delen wij de verzamelde gegevens niet met Google of andere partijen, en maken wij geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.Beveiliging 
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.


Bewaartermijnen 
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om de gevraagde diensten aan u te leveren. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist.


Websites van derden 
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze dienst zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.


Wijzigingen in deze privacyverklaring 
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Lees deze privacyverklaring regelmatig nog eens door, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.


Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.
U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.
Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terugvinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.


Autoriteit Persoonsgegevens 
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.


Contactgegevens 
Mocht u verder, na het lezen van onze privacy-en cookieverklaring, nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.
Wegwijzer Laarbeek
wegwijzer@vierbinden.nl
06-55370099