Omschrijving

Wat is UWV

UWV staat voor Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. Wij zorgen voor een deskundige en efficiënte uitvoering van de werknemersverzekeringen, zoals de WW, WIA, WAO, WAZ, Wazo en Ziektewet. Daarnaast bieden wij arbeidsmarkt- en gegevensdiensten. We voeren deze diensten uit als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De website van het UWV kan u helpen bij vragen over werkloosheid, ziektewet, arbeidsongeschiktheid en reintegratie.

Contactgegevens

www.uwv.nl/particulieren

Kaart