Bij ‘10’ voor Toekomst helpen we gezinnen die met meerdere ingewikkelde problemen te maken hebben. Door de integrale aanpak leren gezinnen omgaan met hun problemen. Als het kan, betrekken we het eigen netwerk van het gezin bij het hulpverleningsproces. Doel is een gezonde en veilige leefomgeving voor kinderen en ouders.

Het gezin heeft al andere hulpverlening gehad, maar zonder blijvend succes. Bij ons krijgt het gezin een eigen gezinscoach die één tot twee keer per week op bezoek komt en begeleidt op tien verschillende leefgebieden:

 1.  Huishoudelijke werkzaamheden
 2. Kind- en zelfzorg
 3. Educatie
 4. Ontwikkeling van het kind
 5. Netwerkversterking
 6. Administratie en financiën
 7. Opvoeding
 8. Dag invulling
 9. Psychische en/ of verslavingsproblemen
 10. Zorgcoördinatie

Samen met het gezin neemt de gezinscoach stap voor stap de verschillende leefgebieden onder de loep en stelt doelen op. Als het nodig is, roepen we in overleg met het gezin de hulp in van anderen. Dit kan gaan om bijvoorbeeld schuldhulpverlening, verslavingszorg of GGZ. Wij zien steeds nieuwe kansen, maar pakken ook door als blijkt dat het niet lukt om een veilig thuis te bieden aan kinderen en/of ouders. Waar nodig kunnen kinderen specifiek begeleid worden door een ‘kindercoach’. We sluiten aan bij wat het gezin nodig heeft en als het nodig is, beginnen we gewoon opnieuw. Ook een tweede of derde keer. Het gezin is belangrijk, als fijne en veilige plek voor ouder(s) en kinderen. We kunnen helpen om weer vertrouwen in de toekomst te krijgen. Omdat we iedereen waardevol vinden en geloven in de eigen kracht van onze cliënten.

Gezinnen leren bij ons mee te doen in de samenleving. Ze ontwikkelen een duidelijk dagstructuur en leren problemen in het vervolg zelf te voorkomen of op te lossen. De focus ligt op werk en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt helpen wij re-integreren. Hierdoor wordt overlast, criminaliteit en huiselijk geweld verminderd.

Evelien:

 "Onze situatie is sterk veranderd. Ik drink minder, iedereen krijgt ontbijt, gaat schoon en op tijd naar school. Het huis is netjes en er is weer dagstructuur. Ik lag door een depressie hele dagen op de bank. Post ging ongeopend in de kast en we kregen schulden. De kinderen liepen met een boog om me heen. We vertrouwen onze gezinscoach. We moeten het zelf doen, zij helpt als het niet lukt."

Voorwaarden

 • Ouder(s) hebben een psychiatrische diagnose en/of zijn licht verstandelijk beperkt, vaak in combinatie met verslavingsproblematiek van een van de ouders;

 • Meestal is er sprake van een OTS of een dreiging daarvan;

 • Er is een dreigende uithuisplaatsing van de kinderen als de situatie niet verbetert;

 • Door forse en complexe problematiek van ouder(s) ontstaan er zorgen over de ontwikkeling en veiligheid van de kinderen;

 • Vaak een lange hulpverlenings-geschiedenis en veelal wantrouwend tegenover hulpverleners;

 • Opvoedingsproblemen, gering netwerk, geen of vaker een te kleine en/of verwaarloosde woning, onvoldoende stabiele financiële, zorgelijke sociale en psychische situatie en een tekort aan woonvaardigheden;
 • Het gezin is onvoldoende in staat om problemen zelf, in de eigen omgeving op te lossen en kan onvoldoende in eigen bestaansvoorwaarden voorzien;
 • Hulpvragen op (vrijwel) alle leefgebieden, maar het gezin is vaak niet in staat om een hulpvraag te formuleren;
 • Een achteruitgang op één van de leefgebieden is van directe invloed op de andere leefgebieden

Kosten

De kosten worden afgestemd per traject.

Aanvragen

Aanvragen is mogelijk via de sociale wijkteams.

Meer informatie

Contactpersoon:

Maria Metze
Raiffeisenstraat 1
5611 CH Eindhoven

Tel: 040 - 239 31 79

maria.metze@legerdesheils.nl
www.legerdesheils.nl/limburg-brabant