Hulp bij het huishouden bestaat uit hulp bij de uitvoering van, en/of begeleiding bij de huishoudelijke taken, zoals stofzuigen, wassen, strijken en hulp bij de organisatie van het huishouden. Hulp bij het Huishouden wordt zoveel als mogelijk overdag geboden.

 

 

Voorwaarden

Vanuit de politiek zijn beleidsregels gemaakt die bepalen óf huishoudelijke ondersteuning ingezet mag worden en in welke omvang dit is toegestaan. Dit wordt getoetst door een WMO consulent(e).
Daarbij is het steeds meer verplicht om in het kader van 'gebruikelijke zorg' eerst te bekijken welke mogelijkheden er in uw eigen omgeving zijn om u te ondersteunen.

Kosten

Om voor Hulp bij het Huishouden in aanmerking te komen is een gemeentelijke indicatie via de WMO vereist. Indien een indicatie is afgegeven, kunt u kiezen voor Zorg in Natura (ZIN) of een persoonsgebonden budget (PGB). ZIN betekend dat er op gezette tijden iemand van de gecontracteerde zorgaanbieders bij u komt helpen, hierbij betaald u wel een eigen bijdrage. PGB betekent dat er een bedrag beschikbaar wordt gesteld, waarvoor u zelf iemand moet zoeken die u helpt om voor u huishoudelijke zorg te doen. Ook voor deze vorm betaald u een eigen bijdrage.

Meer informatie

Meer informatie: Gemeente Laarbeek, 0492-469700.