Buro MAKS biedt diverse kortdurende behandelmodules aan doelgroepen kinderen/jeugd en volwassenen.

In de behandeling kinderen/jeugd maken we gebruik van interventies die gebaseerd zijn op psycho-educatie, oplossingerichte gesprekstherapie, systeemtheorie en leertheorie.

Door psycho-educatie krijgen jongeren en ouders inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van de jongere, samenhangend met de stoornis en de gevolgen daarvan in het dagelijks leven. Daarnaast leren ze vaardigheden om beter om te gaan met de gevolgen van de stoornis in hun dagelijks leven.

Bij het aanleren van vaardigheden wordt vooral gebruik gemaakt van oplossingsgerichte interventies. De nadruk ligt daarbij op het zoeken naar oplossingen vanuit de krachten die er in een persoon, het gezin en het sociale netwerk zijn. De leertheorie speelt een rol bij positieve bekrachtiging van gewenst gedrag en het oefenen van gedrag door rollenspel en voorbeeldgedrag. Zo worden bestaande vaardigheden versterkt en nieuwe vaardigheden aangeleerd.

Het gezin is de belangrijkste context waarin de oplossingen gevonden kunnen worden en vaardigheden geleerd en geoefend worden.

De behandeling voor volwassenen is gericht op mensen met een psychiatrische beperking op het gebied van angst- en stemmingsstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, ADHD en Autisme.

De behandeling duurt gemiddeld drie tot zes maanden.

De behandeling gebeurt thuis en is gericht op het, in de natuurlijke situatie, leren omgaan met de eigen mogelijkheden en beperkingen die samenhangen met de stoornis. Daarnaast worden vaardigheden aangeleerd om met de eigen kwetsbaarheid om te gaan in moeilijke situaties. De mensen in de directe omgeving, familie en het sociale netwerk worden benut en betrokken bij de behandeling. Dit kan ook gelden voor bijvoorbeeld een leidinggevende en/of collega's van de cliënt in de werksituatie. Het doel is om de regie over het eigen leven te vergroten.

Uniek is dat behandeltrajecten door lopen in een begeleidingstraject, waarbij de geleerde vaardigheden verder worden geoefend en vastgehouden.

Voorwaarden

- Verwijzing of indicatie

- DSM diagnose

Aanvragen

Via website www.buromaks.nl meer informatie.

aanmelden kan via info@buromaks.nl

Aanbieder

Buro Maks