Wat houdt schulddienstverlening in?

Als je er financieel niet zo gunstig voor staat is de situatie alleen al vervelend genoeg. De extra formaliteiten zoals uitstel van betaling aanvragen en formulieren invullen maken het er niet makkelijker op. Om je hiermee op weg te helpen kan je een beroep doen op het project Schulddienstverlening. Onder dit project vallen een drietal deelprojecten te weten:

  1. De formulierenbrigade: hulp bij het invullen van moeilijke formulieren
  2. Schoenendoosproject: Ondersteuning bij thuis administratie
  3. Geld in eigen hand: Ondersteuning bij lichte financiële problematiek

Een telefoontje, mail of vraag aan ViERBINDEN zet het project in gang. Na het aanhoren van je hulpvraag wordt een deskundig vrijwilliger ingezet om je te helpen.

Voor wie is de dienst bedoeld?

Voor alle Laarbeekse inwoners.

Kosten

Deze dienst is gratis.

Meer informatie

Contactpersoon, bereikbaarheid, telefoonnummer en e-mailadres

Henrie Bouwmans, werkzaam maandag t/m donderdag van 8.15-16.30 uur

Tel.: 0492-328803 / 06-11518194

E-mail: hbouwmans@vierbinden.nl

Aanbieder

ViERBINDEN