Op een zorgboerderij gaan agrarisch werk en zorg heel goed samen. Allerlei mensen, zoals deelnemers met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, personen met een psychische of sociale hulpvraag of zorgbehoevende ouderen vinden er een waardevolle dagtaak in een natuurlijke omgeving.

De Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid werkt vanuit de overtuiging dat iedere zorgboerderij uniek is en geweldige mogelijkheden biedt in de groene ruimte aan de hulpvragende mens. De stichting is in het bezit van een AWBZ erkenning. De aangesloten zorgboerderijen worden erkend als aanbieder van kwalitatieve zorg. Het aanbod is afgestemd op de behoefte in de markt. SZZ is een sterke marktpartner voor de overheid, zorgverzekeraars en instellingen.

SZZ zet in op:

  • kwalitatief hoogwaardige zorg
  • voortdurende innovatie op het gebied van zorg
  • professioneel zorgaanbod voor een zo groot mogelijk aantal doelgroepen
  • lokale en regionale inbedding en samenwerking
  • brede belangenbehartiging en voorlichting voor alle aangesloten zorgboerderijen
  • samenwerking met overheden en organisaties op het gebied van landbouw en zorg

Voorwaarden

Bij de zorgboer van keuze verkrijgbaar.

Kosten

Volgens afspraken met de zorgboer van keuze.

Aanvragen

Met de zorgboer van keuze kan de aanvraag doorgenomen worden.

Meer informatie

Op onze website treft u informatie over alle bij SZZ aangesloten zorgboeren.