Wordt u door psychische of psychiatrische problemen belemmerd in uw dagelijkse leven? Vaak zijn er familieleden, buren of vrienden die u kunnen helpen. Het is goed om te weten dat er daarnaast ook vrijwillersorganisaties en professionals actief zijn binnen en rondom de gemeente Laarbeek die u ondersteuning kunnen bieden. 

Hieronder vindt u een overzicht van organsiaties die in Laarbeek actief zijn. Deze zijn opgesplitst in een categorie 'kosteloze ondersteuning' en een categorie 'betaalde ondersteuning'. Betaalde ondersteuning kan soms (gedeeltelijk) worden vergoed vanuit een indicatie.

Komt u er met behulp van dit overzicht niet uit of wilt u bij het zoeken naar ondersteuning of de aanvraag van een indicatie graag hulp van een professional? Neem dan contact op met het Team Zorg & Welzijn in uw kern: www.laarbeek.nl/teamz&w

Kosteloze ondersteuning