Door omstandigheden kan het soms lastig zijn om financieel rond te komen. Het kan zijn dat u uw naasten niet kunt of wilt belasten met uw financiële zaken. Voor vragen en hulp op het gebied van financiën, inkomen en schulden kunt u in Laarbeek terecht bij diverse vrijwilligersorganisaties en professionele instanties.

Hieronder vindt u een overzicht van de organisaties die in Laarbeek actief zijn. Deze zijn opgesplitst in een categorie 'kosteloze ondersteuning' en een categorie 'betaalde ondersteuning'. Voor betaalde ondersteuning is het in sommige gevallen mogelijk een indicatie aan te vragen. De kosten worden dan (gedeeltelijk) vergoed. 

Komt u er met behulp van dit overzicht niet uit, heeft u veel schulden of wilt u bij de aanvraag van een indicatie graag hulp van een professional? Neemt u dan contact op met het Team Zorg & Welzijn in uw kern: www.laarbeek.nl/teamz&w

Kosteloze ondersteuning