Als u net uit het ziekenhuis komt kan het voorkomen dat u nog niet meteen alles zelfstandig kunt doen. Gelukkig zijn er vaak familieleden, buren of vrienden die graag een handje helpen. Bovendien kunt u een beroep doen op verschillende organisaties die ondersteuning kunnen bieden. 

Hieronder vindt u een overzicht van organsiaties die in Laarbeek actief zijn. Deze zijn opgesplitst in een categorie 'kosteloze ondersteuning' en een categorie 'betaalde ondersteuning'. Betaalde ondersteuning kan soms (gedeeltelijk) worden vergoed vanuit een indicatie.

Komt u er met behulp van dit overzicht niet uit of wilt u bij het zoeken naar ondersteuning of de aanvraag van een indicatie graag hulp van een professional? Neem dan contact op met het Team Zorg & Welzijn in uw kern: www.laarbeek.nl/teamz&w

Kosteloze ondersteuning