Bent u op zoek naar dagbesteding voor uzelf? Of voor uw naaste, zodat u als mantelzorger voor een paar uur ontlast wordt van de zorg? In de gemeente Laarbeek worden veel activiteiten georganiseerd die een fijne invulling kunnen geven aan uw dag. Er zijn diverse vrijwilligersorganisaties en professionele instanties waarop u een beroep kunt doen.

Hieronder vindt u een overzicht van de organisaties die in Laarbeek actief zijn. Deze zijn opgesplitst in een categorie 'kosteloze ondersteuning' en een categorie 'betaalde ondersteuning'. Betaalde ondersteuning kan soms (gedeeltelijk) worden vergoed vanuit een indicatie.

Komt u er met behulp van dit overzicht niet uit of wilt u bij het zoeken van de juiste ondersteuning of de aanvraag van een indicatie graag hulp van een professional? Neemt u dan contact op met het Team Zorg & Welzijn in uw kern: www.laarbeek.nl/teamz&w

Kosteloze ondersteuning