Is bij u de diagnose dementie of Alzheimer gesteld? Of heeft u de zorg voor een naaste met dementie of Alzheimer? Dan komen er waarschijnlijk heel veel vragen bij u op. Wat houdt de ziekte in? Waar kom ik voor te staan? Welke praktische zaken moet ik regelen? Waar kan ik terecht voor hulp en ondersteuning?

Inwoners van de gemeente Laarbeek kunnen een beroep doen op diverse vrijwilligersorganisaties en professionele instanties voor hulp. Hieronder vindt u een overzicht van de organisaties die in Laarbeek actief zijn. Deze zijn opgesplitst in een categorie 'kosteloze ondersteuning' en een categorie 'betaalde ondersteuning'. Betaalde ondersteuning kan soms (gedeeltelijk) worden vergoed vanuit een indicatie.

Komt u er met behulp van dit overzicht niet uit of wilt u bij het zoeken van de juiste ondersteuning of de aanvraag van een indicatie graag hulp van een professional? Neemt u dan contact op met het Team Zorg & Welzijn in uw kern: www.laarbeek.nl/teamz&w

Kosteloze ondersteuning