Wat houdt dienst of activiteit in? 

Iedere 75-plusser van Laarbeek krijgt een maal per twee jaar het aanbod van een huisbezoek. De 65-75 jarige kan ook op eigen initiatief een huisbezoek aanvragen bij Stichting ViERBINDEN. De huisbezoeken worden verzorgd door geschoolde vrijwilligers.

In het jaar dat een inwoner van Laarbeek 75 jaar wordt, krijgt hij/zij een uitnodiging van de gemeente waarin het activerend huisbezoek wordt aangekondigd. Indien iemand geen prijs stelt op het bezoek kan dat middels een afwijsbriefje, wat door de gemeente wordt verstrekt, worden aangegeven. Een speciaal daartoe opgeleide vrijwilliger bezoekt nadien de inwoner die hier wel prijs op stelt.

Tijdens dit bezoek geeft de vrijwilliger volledige informatie over zorg, wonen en welzijn in Laarbeek. Indien noodzakelijk vindt doorverwijzing plaats naar een professionele organisatie. Ook wordt een informatiemap  aangeboden met daarin veel namen en adressen van instellingen in Laarbeek.

Voorwaarden

Voor wie is de dienst bedoeld?

Alle inwoners van 75 jaar en ouder in Laarbeek en inwoners van 65 jaar en ouder die hier om vragen.

Kosten

Gratis.

Meer informatie

Contactpersoon, bereikbaarheid, telefoonnummer en e-mailadres

Suzan de Koning, bereikbaar op dinsdag t/m vrijdag

Tel.: 0492-328807 / 06-19502192

E-mail: sdkoning@vierbinden.nl

www.vierbinden.nl

Aanbieder

ViERBINDEN