Wat houdt dienst of activiteit in?
Neemt de dementie dermate vormen aan dat zelfstandig wonen onder druk komt te staan, dan is het verstandig om de werkgroep Ketenzorg in te schakelen. Zij hebben contacten met de verschillende professionele organisaties zodat zorg op maat geboden kan worden.

EHBD-koffer

De Eerste Hulp Bij Dementie koffer bevat informatie voor dementerenden, mantelzorgers, kinderen, familieleden en andere geïnteresseerden. De koffer bevat foldermateriaal, boeken en beeldmateriaal over dementie. In de koffer zit niet alleen informatie, maar ook verhalen van lotgenoten en spelletjes die men samen kan ondernemen met de dementerende. De kinderboeken in de koffer leggen op een eenvoudige en duidelijke wijze aan kinderen uit wat dementie is. De Eerste Hulp Bij Dementie-koffer kan voor 6 weken uitgeleend worden via ViERBINDEN. Daarnaast is er per dorpskern een EHBD-light koffer beschikbaar. Dit is een compacter koffertje dat u kunt lenen via het team Zorg & Welzijn van uw dorpskern.

Kosten

Deze dienst is gratis.

Meer informatie

Contactpersoon, bereikbaarheid, telefoonnummer en e-mailadres

Suzan de Koning, bereikbaar op dinsdag t/m vrijdag
Tel.: 0492-328807 / 06-19502192
E-mail: sdkoning@vierbinden.nl

www.vierbinden.nl

Aanbieder

ViERBINDEN