U kunt zelf een PGB aanvragen. Soms heeft u verschillende soorten zorg nodig. 

  • Ondersteuning: als u thuis begeleiding, vervoer of hulp bij het huishouden nodig heeft.
  • Jeugdhulp: als u hulp nodig heeft voor iemand die jonger is dan 18 jaar.
  • Langdurige zorg: als u de hele dag thuis en soms ’s nachts zorg of toezicht nodig heeft.
  • Verpleging en verzorging: als u thuis persoonlijke verzorging of verpleging nodig heeft.

    U kiest zelf door wie u verzorgd wordt. Dit is dan uw zorgverlener. Het kan bijvoorbeeld een zorginstelling zijn, maar ook een familielid of uw partner. U maakt met uw zorgverlener afspraken over uw zorg. Zoals de tijden waarop u zorg krijgt en wat u daarvoor betaalt. U zet deze afspraken samen op papier.

Meer informatie

Algemene informatie: Website rijksoverheid

Ondersteuning: Team Zorg en Welzijn, 0492-469700.