Rolstoel- en scootmobielvoorzieningen vallen onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De WMO regelt dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt wonen en leven en dat mensen daarvoor de hulp krijgen die zij nodig hebben.

Afhankelijk van persoonlijke omstandigheden en kosten kan de gemeente overgaan tot het verstrekken van een (sport)rolstoel of scootmobiel in bruikleen, of een financiële vergoeding in de aanschafkosten.
Een rolstoel moet vooraf worden aangevraagd.

Klik hier voor meer informatie over rolstoel- en scootmobielvoorzieningen.

Voorwaarden

De gemeente onderzoekt met u welke ondersteuning u nodig heeft.
Bij het onderzoek wordt gekeken naar uw behoeften en voorkeuren.
De gemeente bekijkt eerst wat u zelf nog kan en of andere mensen uit uw sociale netwerk u eventueel kunnen helpen. Ook kijkt de gemeente  over welke financiële middelen u zelf beschikt en of u al zorg en ondersteuning krijgt vanuit andere wetten, zoals de Zorgverzekeringswet, Participatiewet of de Jeugdwet.

Meer informatie

Informatie en aanvragen: Gemeente Laarbeek, 0492-469700.
https://www.laarbeek.nl/