Rondom het huishouden kunt u tegen verschillende problemen aanlopen. Heeft u bijvoorbeeld huishoudelijke ondersteuning nodig om zelfstandig te kunnen blijven wonen in uw huidige woning? Inwoners van de gemeente Laarbeek kunnen een beroep doen op diverse vrijwilligersorganisaties en instanties voor hulp.

Hieronder vindt u een overzicht van de organisaties die in Laarbeek actief zijn. Deze zijn opgesplitst in een categorie 'kosteloze ondersteuning' en 'betaalde ondersteuning'. Betaalde ondersteuning kan soms (gedeeltelijk) worden vergoed vanuit een indicatie.

Komt u er met behulp van dit overzicht niet uit of wilt u bij het zoeken van de juiste ondersteuning of de aanvraag van een indicatie graag hulp van een professional? Neem dan contact op met het Team Zorg & Welzijn in uw kern: www.laarbeek.nl/teamz&w

Kosteloze ondersteuning