Bent u op zoek naar een leuke activiteit voor uw kinderen? Of heeft u vragen over het opvoeden of opgroeien van uw kind? Maakt u zich zorgen over uw zoon of dochter of vindt u het opvoeden soms lastig? 

Hieronder vindt u een overzicht van organisaties en instanties die in Laarbeek actief zijn. Deze zijn opgesplitst in een categorie 'kosteloze ondersteuning' en een categorie 'betaalde ondersteuning'.

In Laarbeek kunt u voor vragen of hulp bij het opvoeden terecht bij de gezins- en jongerencoaches van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Voor hulpverlening heeft u meestal een doorverwijzing nodig van het CJG. Neem daarom eerst contact op met het CJG via www.cjglaarbeek.nl of 0492 469 700.

Kosteloze ondersteuning