Bent u op zoek naar een leuke activiteit voor uw kinderen? Of heeft u vragen over het opvoeden of opgroeien van uw kind? Maakt u zich zorgen over uw zoon of dochter of vindt u het opvoeden soms lastig? 

Hieronder vindt u een overzicht van organisaties en instanties die in Laarbeek actief zijn. Deze zijn opgesplitst in een categorie 'kosteloze ondersteuning' en een categorie 'betaalde ondersteuning'.

In Laarbeek kunt u voor vragen of hulp bij het opvoeden terecht bij de gezins- en jongerencoaches van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Voor hulpverlening heeft u meestal een doorverwijzing nodig van het CJG. Neemt u daarom eerst contact op met het CJG. Zodat zij met u kunnen bespreken wat de meest passende oplossing voor uw kind en uw gezin is. Kijk voor meer informatie op de website www.cjglaarbeek.nl

Kosteloze ondersteuning