Voor kinderen van groep 4 t/m 6 die getuige zijn geweest van huiselijk geweld, bijv. langdurige en hevige ruzies tussen ouders, zien en horen van fysieke agressie tussen ouders, ervaren van psychische mishandeling van een van de ouders of kind zijn van ouders met een conflictscheiding.

Op ontspannen wijze kunnen kinderen beginnen met het verwerken van sterke gevoelens van onveiligheid en leren hoe zij zelf weerbaar kunnen zijn in de toekomst.

Vaders en/of moeders komen ook samen in een eigen oudergroep en horen wat de kinderen leren in de groep. Zelf leren zij hoe ze hun kind in het proces van verwerking kunnen ondersteunen.

Kijk voor meer informatie op Leren met LEV.