ViERBINDEN Vrijwilligershulp en Mantelzorgondersteuning

U als mantelzorger kunt zich laten inschrijven bij ViERBINDEN Mantelzorgondersteuning. Het geregistreerd staan als mantelzorger bij ViERBINDEN Mantelzorgondersteuning betekent dat u voortaan op de hoogte gehouden wordt van alle activiteiten:

  • Wij sturen u de gratis nieuwsbrief toe met landelijk  regionaal en lokaal nieuws op het gebied van mantelzorg.
  • Op 10 november: “de Dag van de Mantelzorg” organisere wij jaarlijks iets leuks voor mantelzorgers als blijk van waardering voor uw inzet.
  • De Mantelzorginloop die vier keer per jaar in samenwerking met zorgboogcentrum De Regt wordt georganiseerd en in het teken staat van ontmoeting en ontspanning.
  • De Mantelzorgwaardering, die de gemeente uitreikt aan alle mantelzorgers die bij ViERBINDEN staan ingeschreven en mantelzorg verlenen aan mensen uit de gemeente Laarbeek.
  • Verder worden er verschillende activiteiten, cursussen enthemabijeenkomsten georganiseerd rondom mantelzorg, waar u aan deel kunt nemen.

     

Voorwaarden

Deze dienst is gericht op iedereen die langer dan 3 maanden of meer dan 8 uur per week zorg of hulp verleent aan een hulpbehoevend familielid of bekende, wordt ook wel mantelzorger genoemd.

 

Kosten

Deze dienst is gratis.

Meer informatie

Aanmelden & Informatie:

Coördinator Mantelzorgondersteuning Laarbeek
Nicky van de Ven
nvdven@vierbinden.nl
mantelzorg@vierbinden.nl
Tel: 0655370099

Voor (praktische)ondersteuning, informatie, advies of een luisterend oor kunt u terecht bij:

Vrijwilligershulp, Otterweg 27, Beek en Donk

Spreekuur: maandag, woensdag en vrijdag tussen 9.00 en 10.30 uur

Tel.: 0492 - 464289

www.vierbinden.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanbieder

ViERBINDEN