Een vervoersvoorziening valt onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De WMO regelt dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt wonen en leven en dat mensen daarvoor de hulp krijgen die zij nodig hebben.

Mensen met een functiebeperking, van alle leeftijden, kunnen bij de gemeente terecht voor een vervoersvoorziening. Deze voorziening is bestemd voor het onderhouden van de dagelijkse sociale contacten en het deelnemen aan maatschappelijke activiteiten. Een vervoersvoorziening moet vooraf worden aangevraagd.

Klik hier voor meer informatie over vervoersvoorzieningen

Voorwaarden

De gemeente onderzoekt met u welke ondersteuning u nodig heeft. 
Bij het onderzoek wordt gekeken naar uw behoeften en voorkeuren.
De gemeente bekijkt eerst wat u zelf nog kan en of andere mensen uit uw sociale netwerk u eventueel kunnen helpen. Ook kijkt de gemeente  over welke financiële middelen u zelf beschikt en of u al zorg en ondersteuning krijgt vanuit andere wetten, zoals de Zorgverzekeringswet, Participatiewet of de Jeugdwet.

Meer informatie

Informatie en aanvragen: Gemeente Laarbeek, 0492-469700.
https://www.laarbeek.nl/