Woonvoorzieningen vallen onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De WMO regelt dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt wonen en leven en dat mensen daarvoor de hulp krijgen die zij nodig hebben.

Als vanwege een handicap beperkingen worden ondervonden bij het wonen, kan de gemeente overgaan tot het verstrekken van een financiële tegemoetkoming in een aanpassing van de woning, of het in bruikleen geven van bepaalde hulpmiddelen zoals een traplift of een toiletstoel. De aanpassing moet de aanvrager in staat stellen zo lang mogelijk in de woning te blijven wonen. Dit moet vooraf bij de gemeente worden aangevraagd. Woningaanpassingen kunnen zowel voor een eigen woning, als voor een huurwoning worden aangevraagd.

Klik hier voor meer informatie over woonvoorzieningen.

Voorwaarden

De gemeente onderzoekt met u welke ondersteuning u nodig heeft.
Bij het onderzoek wordt gekeken naar uw behoeften en voorkeuren.
De gemeente bekijkt eerst wat u zelf nog kan en of andere mensen uit uw sociale netwerk u eventueel kunnen helpen. Ook kijkt de gemeente  over welke financiële middelen u zelf beschikt en of u al zorg en ondersteuning krijgt vanuit andere wetten, zoals de Zorgverzekeringswet, Participatiewet of de Jeugdwet.

Meer informatie

Informatie en aanvragen: Gemeente Laarbeek, 0492-469700.
https://www.laarbeek.nl/