Heeft u last van problemen die te maken hebben met uw gevoelens en gedachten? U voelt zich bijvoorbeeld somber, verlaten, angstig of boos? Heeft u problemen die te maken hebben met andere mensen of instanties? U heeft bijvoorbeeld moeilijkheden met uw partner, kinderen, familie, uw collega’s of baas, met de Belastingdienst, de woningbouwvereniging of de gemeente? Of maakt u zich zorgen om een naaste met één van bovenstaande problemen?

Dan is het belangrijk om te weten dat in Laarbeek diverse vrijwilligersorganisaties en professionele instanties actief zijn waarop u een beroep kunt doen. U staat er niet alleen voor. Hieronder vindt u een overzicht van de organisaties die in Laarbeek actief zijn. Deze zijn opgesplitst in een categorie 'kosteloze ondersteuning' en een categorie 'betaalde ondersteuning'. Betaalde ondersteuning kan soms (gedeeltelijk) worden vergoed vanuit een indicatie.

Komt u er met behulp van dit overzicht niet uit of wilt u bij het zoeken van de juiste ondersteuning of de aanvraag van een indicatie graag hulp van een professional? Neemt u dan contact op met het Team Zorg & Welzijn in uw kern: www.laarbeek.nl/teamz&w

Kosteloze ondersteuning