Wat houdt de dienst of activiteit in?
ViERBINDEN heeft in iedere kern van Laarbeek een dorpsondersteuner werkzaam. Een dorpsondersteuner doet wat het woord al doet vermoeden: hij of zij ondersteunt de inwoners in het dorp.

Als bewoners vragen of ideeën hebben of ergens zelfstandig niet uitkomen of in vastlopen, kan de dorpsondersteuner hem verder helpen. Dit kan gaan om vragen binnen verschillende onderwerpen, zoals vrijwilligerswerk, mantelzorg, maatjes, opvoedingsondersteuning, voorzieningen bij het ouder worden, ruzie in de buurt, praktische vragen, etc. Eigenlijk alle vragen op het gebied van Zorg, Welzijn en Leefbaarheid.

Samen met de bewoner gaat de dorpsondersteuner op zoek naar een gepaste oplossing. De dorpsondersteuner zoekt in eerste instantie hulp in de omgeving van de bewoner: wellicht kan uw familie, buren, of vereniging iets voor u betekenen?Dat heeft altijd de voorkeur. Als het om complexe problemen gaat en het niet anders kan, verwijst de dorpsondersteuner door naar formele hulpverlening zoals maatschappelijk werk, wijkverpleegkundige of WMO-consulent.

Voor wie is de dienst of activiteit bedoeld?

De dienst is bedoeld voor alle inwoners van Laarbeek met een vraag op het gebied van zorg, welzijn en leefbaarheid.

Kosten

Deze dienst is gratis.

Meer informatie

Contactpersoon, bereikbaarheid, telefoonnummer/ emailadres

Dorpsondersteuner Beek en Donk en Lieshout, Suzan de Koning

Tel.: 0492-328807 / 06-19502192
E-mail: sdkoning@vierbinden.nl

Dorpsondersteuner Aarle-Rixtel, Nicky van de Ven

Tel.: 06-55370099
E-mail: nvdven@vierbinden.nl

Dorpsondersteuner Mariahout, Nathalie Kortboyer

Tel.: 06-48532893
E-mail: nkortboyer@vierbinden.nl

www.vierbinden.nl

Aanbieder

ViERBINDEN