Hier vindt u een overzicht van aanbod gericht op vrije tijd in gemeente Laarbeek e.o. Bij 'kosteloze ondersteuning' vindt u een overzicht van informeel aanbod zoals cursussen en activiteiten. Ook (sport)verenigingen waarvoor contributie betaald moet worden zijn hier te vinden. Heeft u een laag inkomen waardoor u dit niet kunt betalen? Dan kunt u een beroep doen op stichting Leergeld (kinderen) of de Welzijnsbijdrage (volwassenen).

 Bij 'betaalde ondersteuning' vindt u geïndiceerd aanbod waar u als hulpbehoevende en/of mantelzorger een beroep op kunt doen zoals dagbesteding en zorgboerderijen.

Kosteloze ondersteuning

Bekijk hier het gratis en/of informele aanbod van activiteiten in gemeente Laarbeek e.o.

Komt u er met behulp van dit overzicht niet uit of wilt u bij het zoeken van de juiste ondersteuning of de aanvraag van een indicatie graag hulp van een professional? Neemt u dan contact op met het Team Zorg & Welzijn in uw kern: www.laarbeek.nl/teamz&w

  • Activerend huisbezoek
   Wat houdt dienst of activiteit in?  Iedere 75-plusser van Laarbeek krijgt een maal per twee jaar het aanbod van een huisbezoek. De 65-75 jarige kan ook op eigen initiatief een huisbezoek aanvragen bij Stichting ViERBINDEN. De huisbezoeken worde...
  • Activiteiten bij Savant Zorg
   Gezelligheid kent geen tijd, zeker als u al wat ouder bent en andere mensen van uw leeftijd kunt ontmoeten in een ongedwongen en ontspannen sfeer. Savant Zorg heet u daarom welkom in een woonzorgcentrum of ontmoetingscentrum bij u in de buurt. Hier k...
  • Activiteiten voor jongeren
   Tieners en jongeren kunnen in de Laarbeekse kernen terecht voor diverse activiteiten. Deze worden onder andere ondersteund door de lokale tienerwerken en de jeugd- en jongerenwerkers van welzijnsinstelling Vierbinden.
  • Ambulante begeleiding aan mensen met (ernstige) psychiatrische problematiek
   ZorgPlus GGZ biedt ambulante begeleiding aan jeugd (15+), volwassenen en ouderen met psychiatrische problematiek. Wij signaleren en ondersteunen bij praktische zaken op alle leefgebieden, afgestemd op de hulpvraag en problematiek. Ook bij multi-probl...
  • Cursussen voor cliënten en hun netwerk
   MEE organiseert regelmatig cursussen en gespreksgroepen voor mensen met een beperking en hun omgeving. Dit doen we wanneer er veel vragen zijn om bepaalde vaardigheden aan te leren, zoals bijvoorbeeld omgaan met geld, sociale vaardigheden/opkomen voo...
  • Dorpsondersteuning
   Wat houdt de dienst of activiteit in? ViERBINDEN heeft in iedere kern van Laarbeek een dorpsondersteuner werkzaam. Een dorpsondersteuner doet wat het woord al doet vermoeden: hij of zij ondersteunt de inwoners in het dorp. Als bewoners vragen of ...
  • Dorpsondersteuningsteam Mariahout
   In Mariahout is samen met de dorpsondersteuner het Dorpsondersteuningsteam actief. Dit team is een netwerk van vrijwilligers waarbij vragen over wonen, welzijn en zorg in Mariahout  opgevangen, beantwoord en opgelost kunnen worden.
  • Een goede match
   Consulenten Informele Zorg van MEE vinden bijna altijd een oplossing bij een vraag. In gesprek met de hulpvrager en een vrijwilliger koppelen zij mensen, wensen en mogelijkheden aan elkaar. Bij een wederzijdse klik ontstaan de mooiste oplossingen.
  • Heemkunde Laarbeek
   In gemeente Laarbeek zijn diverse heemkundekringen. Voor meer informatie kunt u het beste contact opnemen met de desbetreffende heemkundekring.
  • Inloophuis voor mensen met kanker en hun naasten
   Een regionaal, laagdrempelig inloophuis voor mensen met kanker en hun naasten.  
  • Kindervakantiewerk
   Jaarlijks verzorgen de vrijwilligers van het kindervakantiewerk in de vier Laarbeekse kernen voor de basisschooljeugd een aantal dagen vakantievermaak. Voor meer informatie en om uw kind in te schrijven gaat u naar de website van de organisatie in uw...
  • KlikMEE 1-op-1
   Consulenten Informele Zorg van MEE vinden bijna altijd een oplossing bij een vraag. In gesprek met de hulpvrager en een vrijwilliger koppelen zij mensen, wensen en mogelijkheden aan elkaar. Bij een wederzijdse klik ontstaan de mooiste oplossingen.
  • KlikMEE Vriendengroepen
   Consulenten Informele Zorg van MEE vinden bijna altijd een oplossing bij een vraag. In gesprek met de hulpvrager en een vrijwilliger koppelen zij mensen, wensen en mogelijkheden aan elkaar. Bij een wederzijdse klik ontstaan de mooiste oplossingen.
  • Laarbeek voor elkaar
   Wat houdt de dienst of activiteit in?  Het samen met u vinden van leuk, passend vrijwilligerswerk: Als je vrijwilligerswerk zoekt, kan ViERBINDEN Vrijwilligerswerk Laarbeek je daarbij helpen. Wij bemiddelen tussen vraag en aanbod van vrijwilli...
  • Logeergezin
   Een vrijwillig logeergezin wordt ingezet zodat de ouders en overige gezinsleden even op adem kunnen komen en ruimte hebben voor elkaar.
  • NAH Young: Lotgenotencontact bij niet aangeboren hersenletsel
   NAH Young is voor iedereen met niet aangeboren hersenletsel tussen de 18 en 35 jaar. Maar wat is NAH Young nu precies ? NAH Young is een gelegenheid om één keer in de twee maanden gezellig met leeftijdgenoten op een rustige plek bij te prat...
  • Netwerkcoach
   Van jong tot oud: iedereen voelt zich beter wanneer die gesteund wordt door een netwerk, of dat nou je familie, de mensen in de straat, je muziekvereniging of de zwemclub is.  
  • Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz)
   Heeft u een indicatie voor langdurige zorg (Wlz) en heeft u vragen over de keuze voor een zorgaanbieder of zorgvorm? Of heeft u al zorg bij een zorgaanbieder, maar wilt u die veranderen of bent u daar niet tevreden over? Dan kunt u bij MEE terecht. G...
  • Onafhankelijke cliëntondersteuning bij uw vraag aan de gemeente
   U vraagt hulp aan uw gemeente op het gebied van zorg, onderwijs, welzijn, wonen, werk of inkomen. Dan vindt u het misschien prettig dat er iemand met u meekijkt. Iemand die uitgaat van uw belang en die niet bepaalt welke hulp u krijgt. Dan kunt u bij...
  • Scouting
   In Laarbeek zijn 3 scoutinggroepen actief. Scouting is een jeugd- en jongerenorganisatie die aan kinderen en jongeren van alle leeftijden uitdagende activiteiten biedt. Er zijn groepen op leeftijdsniveau. Van Bevers, Welpen en Scouts tot Explorers. V...
  • Speel-/oppashulp
   Consulenten Informele Zorg van MEE vinden bijna altijd een oplossing bij een vraag. In gesprek met de hulpvrager en een vrijwilliger koppelen zij mensen, wensen en mogelijkheden aan elkaar. Bij een wederzijdse klik ontstaan de mooiste oplossingen.
  • Sportverenigingen Laarbeek
   Via de website van Laarbeekactief vindt u alle sportverenigingen die Laarbeek rijk is. Klik op onderstaande link om een overzicht te krijgen van diverse sporten en de verenigingen die dit in gemeente Laarbeek aanbieden. https://www.laarbeekactie...
  • Taalhuis Laarbeek
   Wilt u beter leren lezen, schrijven, rekenen of computeren? Dan kan het Taalhuis u daarbij helpen.  
  • Taalhuis Laarbeek
   Wilt u de Nederlandse taal beter leren lezen en schrijven? Wilt u leren omgaan met de computer en internet? Of wilt u taalvrijwilliger worden? Kom dan langs in het Taalhuis in Beek en Donk.
  • Teams Zorg & Welzijn
   Wat houdt dienst of activiteit in? Alle kernen van de gemeente Laarbeek hebben een Team Zorg & Welzijn. Elk team bestaat uit een dorpsondersteuner, een maatschappelijk werker en een WMO-consulent. Heb jij als inwoner van Laarbeek een vraag of pr...
  • Voorlezen in de Bibliotheek
   Kinderen houden van boeken en voorlezen. In de bibliotheken Beek en Donk, Boekel en Gemert wordt regelmatig voorgelezen. 
  • Vriendenbemiddeling
   Vriendenbemiddeling is een nieuw initiatief voor kinderen van 8 tot 16 jaar met een vriendschapswens. Ouders van kinderen en jongeren die graag meer sociale contacten zouden willen, worden via Vriendenbemiddeling kosteloos met elkaar in contact gebra...
  • Vrouwenverenigingen Laarbeek
   In Laarbeek zijn diverse vrouwenverenigingen en vrouwenbewegingen actief. Voor meer informatie neemt u contact op met de desbetreffende vereniging. Vrouwenvereniging Omase Ginderdoor 17, 5738 AA Mariahout Tel: 0499-421794 E-mail: info@omase....
  • Zwemmen met reumatische klachten
   Vereniging Reuma Actief de Peel verzorgt o.a. in 't Rijtven te Deurne 'Bewegen in warm water'.  
  • Alzheimercafé Gemert -Bakel en Laarbeek
   Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplaats voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Er is altijd een kort programma. Er vindt dan een interview plaats met een deskundige rondom een bepaald thema. Vervolgens is er gelegenheid om vragen te stell...
  • Computerhulp
   Wat houdt dienst of activiteit in? Vrijwilligers die met jou samen mee kunnen kijken naar jouw computer. Zij kunnen je adviseren over bepaalde programma’s, je wegwijs maken op de computer en je eventueel helpen als je vastloopt. Voor wie is...
  • Hobbywerkplaats Howeko
   Howeko is een hobbywerkplaats, bestemd voor inwoners van Laarbeek. Het is destijds opgericht om mensen, die tijdelijk of voorgoed uit het arbeidsproces zijn, een zinvolle vrijetijdsbesteding te bieden. Er wordt gewerkt onder deskundige begeleiding in...
  • KBO Belangenvereniging van senioren
   KBO-Brabant is een vereniging voor mensen vanaf 50 jaar en bestaat uit ca. driehonderd lokale afdelingen. Daar ontmoeten senioren elkaar, doen ze samen aan ontspanning en sport, nemen zij deel aan culturele- en zingevingactiviteiten en worden hun ind...
  • Taalhuis Laarbeek
   Wilt u de Nederlandse taal beter leren lezen en schrijven? Wilt u leren omgaan met de computer en internet? Of wilt u taalvrijwilliger worden? Kom dan langs in het Taalhuis in Beek en Donk.
  • ViERBINDEN academie
   Wat houdt dienst of activiteit in? De ViERBINDEN Academie is een platform voor vrijwilligers en mantelzorgers. Kennis, kunde en ervaringen worden uitgewisseld. Dit is bedoeld als blijk van waardering, maar ook om deskundigheid en samenwerking te...
  • Aangepast lezen
   Hoe wordt lezen leuk, als het moeilijk en vervelend voor u is? Kom naar de bibliotheek: zij hebben voor iedereen de perfecte boeken en informatie in huis. Vraag bij de bibliotheek naar de mogelijkheden.  De bibliotheek biedt volop aangepaste lee...
  • Activerend huisbezoek
   Wat houdt dienst of activiteit in?  Iedere 75-plusser van Laarbeek krijgt een maal per twee jaar het aanbod van een huisbezoek. De 65-75 jarige kan ook op eigen initiatief een huisbezoek aanvragen bij Stichting ViERBINDEN. De huisbezoeken worde...
  • Activiteiten - Zonnebloem Laarbeek
   De afdelingen van de Zonnebloem in Laarbeek organiseren voor mensen met een lichamelijke beperking een bezoek bij mensen thuis, een dagje weg of een vakantie. Iedere kern in Laarbeek heeft zijn eigen afdeling. "De Zonnebloem" in Laarbeek is een ...
  • Bridgeclubs Laarbeek
   Bridgeclub Aarle-Rixtel Mw. E.D.P. Berends 0492-542791 ellenberends@gmail.com   Bridgeclub De Dreef Wil Burghouts 0492-382081 w.burghouts@onsbrabantnet.nl   Bridgeclub De Poort van Binderen Mw. H...
  • Cliëntenservicepunt GGZ Oost Brabant
   Het Cliëntenservicepunt  is een laagdrempelig aanloop- en aanspreekpunt voor cliënten, familieleden en naasten. Ook andere belangstellenden en professionals van andere organisaties kunnen bij ons terecht met vragen over geestelijke gezondheid.
  • Cursussen voor cliënten en hun netwerk
   MEE organiseert regelmatig cursussen en gespreksgroepen voor mensen met een beperking en hun omgeving. Dit doen we wanneer er veel vragen zijn om bepaalde vaardigheden aan te leren, zoals bijvoorbeeld omgaan met geld, sociale vaardigheden/opkomen voo...
  • Dorpsondersteuningsteam Mariahout
   In Mariahout is samen met de dorpsondersteuner het Dorpsondersteuningsteam actief. Dit team is een netwerk van vrijwilligers waarbij vragen over wonen, welzijn en zorg in Mariahout  opgevangen, beantwoord en opgelost kunnen worden.
  • Hobbywerkplaats Howeko
   Howeko is een hobbywerkplaats, bestemd voor inwoners van Laarbeek. Het is destijds opgericht om mensen, die tijdelijk of voorgoed uit het arbeidsproces zijn, een zinvolle vrijetijdsbesteding te bieden. Er wordt gewerkt onder deskundige begeleiding in...
  • Individuele- en groepsbegeleiding (WMO)
   Zelfstandig leven en werken is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Er kunnen verschillende belemmeringen zijn, waardoor het lastig is om zelf een huishouden te runnen en in je inkomen te voorzien. Denk bijvoorbeeld aan een verstandelijke en/of licham...
  • Logeerhuis Plezant
   Logeerhuis voor mensen met dementie
  • Netwerkcoach
   Van jong tot oud: iedereen voelt zich beter wanneer die gesteund wordt door een netwerk, of dat nou je familie, de mensen in de straat, je muziekvereniging of de zwemclub is.  
  • Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz)
   Heeft u een indicatie voor langdurige zorg (Wlz) en heeft u vragen over de keuze voor een zorgaanbieder of zorgvorm? Of heeft u al zorg bij een zorgaanbieder, maar wilt u die veranderen of bent u daar niet tevreden over? Dan kunt u bij MEE terecht. G...
  • Onafhankelijke cliëntondersteuning bij uw vraag aan de gemeente
   U vraagt hulp aan uw gemeente op het gebied van zorg, onderwijs, welzijn, wonen, werk of inkomen. Dan vindt u het misschien prettig dat er iemand met u meekijkt. Iemand die uitgaat van uw belang en die niet bepaalt welke hulp u krijgt. Dan kunt u bij...
  • Stichting Mom2B
   Als u door financiële problemen geen basisspullen kunt kopen voor uw baby, peuter of kleuter, dan kan Stichting Mom2B u helpen aan een basispakket. De stichting organiseert ook activiteiten, zoals spelletjesdagen en een sprookjesspeurtocht.
  • Teams Zorg & Welzijn
   Wat houdt dienst of activiteit in? Alle kernen van de gemeente Laarbeek hebben een Team Zorg & Welzijn. Elk team bestaat uit een dorpsondersteuner, een maatschappelijk werker en een WMO-consulent. Heb jij als inwoner van Laarbeek een vraag of pr...
  • Vrouwenverenigingen Laarbeek
   In Laarbeek zijn diverse vrouwenverenigingen en vrouwenbewegingen actief. Voor meer informatie neemt u contact op met de desbetreffende vereniging. Vrouwenvereniging Omase Ginderdoor 17, 5738 AA Mariahout Tel: 0499-421794 E-mail: info@omase....
  • Welzijn ouderen
   Wat houdt de dienst in?                                                                                    ViERBINDEN beschikt over een specialist op het gebied van ouderen. En waarom zou je daar geen gebruik van maken? Deze aandachtsfunctionari...
  • Activiteiten voor jongeren
   Tieners en jongeren kunnen in de Laarbeekse kernen terecht voor diverse activiteiten. Deze worden onder andere ondersteund door de lokale tienerwerken en de jeugd- en jongerenwerkers van welzijnsinstelling Vierbinden.
  • Biljartclubs Laarbeek
   In Laarbeek zijn diverse biljartclubs actief. Voor meer informatie kunt u het beste contact opnemen met de desbetreffende vereniging.
  • Bridgeclubs Laarbeek
   Bridgeclub Aarle-Rixtel Mw. E.D.P. Berends 0492-542791 ellenberends@gmail.com   Bridgeclub De Dreef Wil Burghouts 0492-382081 w.burghouts@onsbrabantnet.nl   Bridgeclub De Poort van Binderen Mw. H...
  • Hobbywerkplaats Howeko
   Howeko is een hobbywerkplaats, bestemd voor inwoners van Laarbeek. Het is destijds opgericht om mensen, die tijdelijk of voorgoed uit het arbeidsproces zijn, een zinvolle vrijetijdsbesteding te bieden. Er wordt gewerkt onder deskundige begeleiding in...
  • KBO Belangenvereniging van senioren
   KBO-Brabant is een vereniging voor mensen vanaf 50 jaar en bestaat uit ca. driehonderd lokale afdelingen. Daar ontmoeten senioren elkaar, doen ze samen aan ontspanning en sport, nemen zij deel aan culturele- en zingevingactiviteiten en worden hun ind...
  • Kindervakantiewerk
   Jaarlijks verzorgen de vrijwilligers van het kindervakantiewerk in de vier Laarbeekse kernen voor de basisschooljeugd een aantal dagen vakantievermaak. Voor meer informatie en om uw kind in te schrijven gaat u naar de website van de organisatie in uw...
  • Laarbeek actief
   Wat houdt dienst of activiteit in? Laarbeek is actief, stil zitten is er niet bij. ViERBINDEN organiseert verschillende sportactiviteiten De verschillende activiteiten vinden zowel doordeweeks als in vakantieperiodes plaats. Voor wie is de dien...
  • Laarbeek voor elkaar
   Wat houdt de dienst of activiteit in?  Het samen met u vinden van leuk, passend vrijwilligerswerk: Als je vrijwilligerswerk zoekt, kan ViERBINDEN Vrijwilligerswerk Laarbeek je daarbij helpen. Wij bemiddelen tussen vraag en aanbod van vrijwilli...
  • Maatjesproject
   Wat houdt dienst of activiteit in?  Het maatjesproject zoekt voor mensen in kwetsbare situaties een vrijwilliger, die als ‘maatje’ met hem of haar wil optrekken. Door de inzet van een maatje, kunnen mensen mee blijven doen en verbreden ze hun n...
  • Muziek en zangverenigingen Laarbeek
   In Laarbeek zijn er diverse muziek- en zangverenigingen actief. Hier vind je een overzicht van deze verenigingen, waar je eventueel contact mee op kunt nemen.
  • Netwerkcoach
   Van jong tot oud: iedereen voelt zich beter wanneer die gesteund wordt door een netwerk, of dat nou je familie, de mensen in de straat, je muziekvereniging of de zwemclub is.  
  • Stichting Mom2B
   Als u door financiële problemen geen basisspullen kunt kopen voor uw baby, peuter of kleuter, dan kan Stichting Mom2B u helpen aan een basispakket. De stichting organiseert ook activiteiten, zoals spelletjesdagen en een sprookjesspeurtocht.
  • Uniek Sporten; sporten met een beperking
   Regelmatig bewegen is belangrijk! Je wordt er gezonder en fitter van. Je voelt je vaak een stuk vrolijker én je doet nieuwe contacten op. Win-win-win dus. Uniek Sporten Brabant wil zoveel mogelijk Brabanders die niet mee kunnen komen in het reguliere...
  • Wandelsport Laarbeek
   Op deze pagina vind je een overzicht van organisaties en verenigingen die zich richten op wandelsport in Laarbeek. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens.
  • Welzijn ouderen
   Wat houdt de dienst in?                                                                                    ViERBINDEN beschikt over een specialist op het gebied van ouderen. En waarom zou je daar geen gebruik van maken? Deze aandachtsfunctionari...
  • Hobbywerkplaats Howeko
   Howeko is een hobbywerkplaats, bestemd voor inwoners van Laarbeek. Het is destijds opgericht om mensen, die tijdelijk of voorgoed uit het arbeidsproces zijn, een zinvolle vrijetijdsbesteding te bieden. Er wordt gewerkt onder deskundige begeleiding in...
  • KBO Belangenvereniging van senioren
   KBO-Brabant is een vereniging voor mensen vanaf 50 jaar en bestaat uit ca. driehonderd lokale afdelingen. Daar ontmoeten senioren elkaar, doen ze samen aan ontspanning en sport, nemen zij deel aan culturele- en zingevingactiviteiten en worden hun ind...
  • Maatjesproject
   Wat houdt dienst of activiteit in?  Het maatjesproject zoekt voor mensen in kwetsbare situaties een vrijwilliger, die als ‘maatje’ met hem of haar wil optrekken. Door de inzet van een maatje, kunnen mensen mee blijven doen en verbreden ze hun n...
  • Muziek en zangverenigingen Laarbeek
   In Laarbeek zijn er diverse muziek- en zangverenigingen actief. Hier vind je een overzicht van deze verenigingen, waar je eventueel contact mee op kunt nemen.
  • Biljartclubs Laarbeek
   In Laarbeek zijn diverse biljartclubs actief. Voor meer informatie kunt u het beste contact opnemen met de desbetreffende vereniging.
  • Kindervakantiewerk
   Jaarlijks verzorgen de vrijwilligers van het kindervakantiewerk in de vier Laarbeekse kernen voor de basisschooljeugd een aantal dagen vakantievermaak. Voor meer informatie en om uw kind in te schrijven gaat u naar de website van de organisatie in uw...
  • Laarbeek actief
   Wat houdt dienst of activiteit in? Laarbeek is actief, stil zitten is er niet bij. ViERBINDEN organiseert verschillende sportactiviteiten De verschillende activiteiten vinden zowel doordeweeks als in vakantieperiodes plaats. Voor wie is de dien...
  • Maatjesproject
   Wat houdt dienst of activiteit in?  Het maatjesproject zoekt voor mensen in kwetsbare situaties een vrijwilliger, die als ‘maatje’ met hem of haar wil optrekken. Door de inzet van een maatje, kunnen mensen mee blijven doen en verbreden ze hun n...
  • Sportverenigingen Laarbeek
   Via de website van Laarbeekactief vindt u alle sportverenigingen die Laarbeek rijk is. Klik op onderstaande link om een overzicht te krijgen van diverse sporten en de verenigingen die dit in gemeente Laarbeek aanbieden. https://www.laarbeekactie...
  • Uniek Sporten; sporten met een beperking
   Regelmatig bewegen is belangrijk! Je wordt er gezonder en fitter van. Je voelt je vaak een stuk vrolijker én je doet nieuwe contacten op. Win-win-win dus. Uniek Sporten Brabant wil zoveel mogelijk Brabanders die niet mee kunnen komen in het reguliere...
  • Wandelsport Laarbeek
   Op deze pagina vind je een overzicht van organisaties en verenigingen die zich richten op wandelsport in Laarbeek. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens.
  • Boodschappendienst
   Wat houdt dienst of activiteit in? Er zijn in iedere kern van Laarbeek vrijwilligers aanwezig die een boodschap voor je kunnen doen. Voor wie is de dienst bedoeld? Voor senioren en mensen met een beperking, maar ook voor iedereen die d...
  • Computerhulp
   Wat houdt dienst of activiteit in? Vrijwilligers die met jou samen mee kunnen kijken naar jouw computer. Zij kunnen je adviseren over bepaalde programma’s, je wegwijs maken op de computer en je eventueel helpen als je vastloopt. Voor wie is...
  • Heemkunde Laarbeek
   In gemeente Laarbeek zijn diverse heemkundekringen. Voor meer informatie kunt u het beste contact opnemen met de desbetreffende heemkundekring.
  • KBO Belangenvereniging van senioren
   KBO-Brabant is een vereniging voor mensen vanaf 50 jaar en bestaat uit ca. driehonderd lokale afdelingen. Daar ontmoeten senioren elkaar, doen ze samen aan ontspanning en sport, nemen zij deel aan culturele- en zingevingactiviteiten en worden hun ind...
  • Kindervakantiewerk
   Jaarlijks verzorgen de vrijwilligers van het kindervakantiewerk in de vier Laarbeekse kernen voor de basisschooljeugd een aantal dagen vakantievermaak. Voor meer informatie en om uw kind in te schrijven gaat u naar de website van de organisatie in uw...
  • Klussendienst
   Wat houdt dienst of activiteit in? Er zijn in iedere kern van Laarbeek vrijwilligers aanwezig die allerlei klussen kunnen doen. Het betreft klusjes in en om huis waarvoor men doorgaans geen vakman vraagt. Voorbeelden zijn het ophangen van een sc...
  • Laarbeek voor elkaar
   Wat houdt de dienst of activiteit in?  Het samen met u vinden van leuk, passend vrijwilligerswerk: Als je vrijwilligerswerk zoekt, kan ViERBINDEN Vrijwilligerswerk Laarbeek je daarbij helpen. Wij bemiddelen tussen vraag en aanbod van vrijwilli...
  • Maatjesproject
   Wat houdt dienst of activiteit in?  Het maatjesproject zoekt voor mensen in kwetsbare situaties een vrijwilliger, die als ‘maatje’ met hem of haar wil optrekken. Door de inzet van een maatje, kunnen mensen mee blijven doen en verbreden ze hun n...
  • Teams Zorg & Welzijn
   Wat houdt dienst of activiteit in? Alle kernen van de gemeente Laarbeek hebben een Team Zorg & Welzijn. Elk team bestaat uit een dorpsondersteuner, een maatschappelijk werker en een WMO-consulent. Heb jij als inwoner van Laarbeek een vraag of pr...
  • ViERBINDEN academie
   Wat houdt dienst of activiteit in? De ViERBINDEN Academie is een platform voor vrijwilligers en mantelzorgers. Kennis, kunde en ervaringen worden uitgewisseld. Dit is bedoeld als blijk van waardering, maar ook om deskundigheid en samenwerking te...
  • Vrijwilligershulp - voor vervoer, klussen en boodschappen
   Wat houdt dienst of activiteit in? Als u voor het doen van een boodschap, een ritje naar het ziekenhuis of een klusje in huis geen beroep kunt doen op een familielid of buurman of buurvrouw, dan kunt u in veel gevallen terecht bij ViERBINDEN vri...