KBO-Brabant is een vereniging voor mensen vanaf 50 jaar en bestaat uit ca. driehonderd lokale afdelingen. Daar ontmoeten senioren elkaar, doen ze samen aan ontspanning en sport, nemen zij deel aan culturele- en zingevingactiviteiten en worden hun individuele en collectieve belangen behartigd. De activiteiten worden vooral mogelijk gemaakt door de vrijwillige inzet van een grote groep actieve leden.

Dankzij het grote ledenaantal is KBO-Brabant een serieuze gesprekspartner - zowel voor de landelijke als provinciale overheden. Zij kan daardoor de belangen van senioren op die niveaus te behartigen.

In Laarbeek is er in iedere kern een eigen KBO-afdeling. U kunt voor meer informatie contact opnemen met de afdeling in uw eigen kern.

 

Meer informatie

Aarle-Rixtel

KBO Aarle-Rixtel
Phaffstraat 19
5735 CM Aarle-Rixtel
Tel: 0492-382239
E-mail: john.pezie@kpnmail.nl
Website KBO Aarle Rixtel 

Beek en Donk

KBO Beek en Donk
Kerkstraat 56
5741 GL Beek en Donk
Tel: 0492-463860
E-mail: francien.vereijken@gmail.com
Website KBO Beek en Donk

 

Lieshout

KBO Lieshout
Deense Hoek 17
5737 PB Lieshout
Tel: 0499-422326
E-mail: pjamdegroot@planet.nl
Website KBO Lieshout

Mariahout

KBO Mariahout
Tuindersweg 26
5738 BL Mariahout
E-mail: secr.kbomariahout@gmail.com
Website KBO Mariahout