Voor bekostiging van gewone uitgaven ontvangt iedereen een salaris of uitkering. Bijzondere Bijstand is bedoeld voor bijzondere kosten die buiten deze gewone uitgaven vallen en die niet door een verzekering of regeling of anderszins vergoed worden. Het gaat hierbij om kosten wegens bijzondere omstandigheden.Te denken valt aan individuele inkomenstoeslag, individuele studietoeslag en collectieve aanvullende verzekering en het verstrekken van inkomensverklaringen.

Voorwaarden


Om Bijzondere bijstand te krijgen, mag u niet te veel inkomen of vermogen hebben. Mensen met een bijstandsuitkering kunnen Bijzondere bijstand krijgen. Ook mensen met een inkomen van maximaal 110% van de bijstandsnorm die voor die persoon geldt, kunnen in aanmerking komen. Het gaat dan wel om dringende en noodzakelijke kosten, die niet op een andere manier betaald kunnen worden.

Meer informatie

Het regionaal werkbedrijf Senzer voert vanaf 3 juli 2017 in opdracht van de vijf Peelgemeenten de Bijzondere bijstand uit.

Voor vragen over uw aanvraag Bijzondere bijstand kunt u contact opnemen via mail: bbpeelgemeenten@senzer.nl of telefonisch via 0492 75 32 86.

Voor meer informatie en digitale aanvraagformulieren kunt u kijken op de website van Senzer.