Heeft u vragen op het gebied van wonen? Misschien heeft u een hulpmiddel nodig? U wilt gebruik maken van sociale alarmering of één van de Laarbeekse eetpunten? Uw kind is er aan toe om het huis uit te gaan maar heeft begeleiding nodig? Of u wilt verhuizen naar een beschermde woonsituatie?

Binnen de gemeente Laarbeek zijn er diverse vrijwilligersorganisaties en professionele instanties waarop u een beroep kunt doen voor hulp. Zodat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven en als het nodig is een beroep kunt doen op de juiste zorg.
Hieronder vindt u een overzicht van de organisaties die in Laarbeek actief zijn. Deze zijn opgesplitst in een categorie 'kosteloze ondersteuning' en een categorie 'betaalde ondersteuning'. Betaalde ondersteuning kan soms (gedeeltelijk) worden vergoed vanuit een indicatie.

Komt u er met behulp van dit overzicht niet uit of wilt u bij het zoeken van de juiste ondersteuning of de aanvraag van een indicatie graag hulp van een professional? Neemt u dan contact op met het Team Zorg & Welzijn in uw kern: www.laarbeek.nl/teamz&w

Kosteloze ondersteuning