Wat houdt de dienst of activiteit in?

Heb je problemen met buurtgenoten of zorgen jongeren voor overlast en komen jullie er samen niet uit? Bij elk conflict is het beter dat partijen zelf hun probleem oplossen, dan dat een ander een oplossing oplegt.  Dus wij van buurtbemiddeling gaan met jullie in gesprek om gezamenlijk naar oplossingen te zoeken en heldere afspraken te maken.

Voor wie is de dienst of activiteit bedoeld?

Buurtbemiddeling kan ingezet worden bij onenigheden en misverstanden tussen buren of in de buurt en als de betrokkenen er samen niet uitkomen.

Kosten

Deze dienst is gratis.

Meer informatie

Contactpersoon, bereikbaarheid, telefoonnummer/ emailadres

Hanneke Manders

Tel.: 06-48532892

E-mail: hmanders@vierbinden.nl

www.vierbinden.nl

Aanbieder

ViERBINDEN