Wat houdt dienst of activiteit in?
Als statushouder heb je te maken met een wirwar aan formaliteiten, regels en formulieren. En dan hebben we het nog niet eens over het je eigen maken van de Nederlandse taal en vertrouwd raken met andere Nederlandse gewoonten. ViERBINDEN helpt je hiermee. Voorbeelden van onze hulp:

  • maatschappelijke begeleiding
  • sociaaljuridische ondersteuning rondom nareis- en verblijfsvergunningen
  • begeleiden bij inburgeringstraject

Voorwaarden

Voor wie is de dienst bedoeld?
Vergunninghouders die door het COA gekoppeld zijn aan de gemeente Laarbeek.

Kosten

Gratis.

Meer informatie

Contactpersoon, bereikbaarheid, telefoonnummer en e-mailadres

Voor meer informatie, advies of vrijwilligerswerk bij Vluchtelingenwerk:

Monica Vervaart
Tel.: 06-10621729
E-mail: mvervaart@vierbinden.nl
Maandag, woensdag en donderdag

www.vierbinden.nl

Aanbieder

ViERBINDEN