Wordt u door problemen met uw gezondheid beperkt in uw dagelijkse bezigheden of heeft u hulp en verzorging nodig? In Laarbeek zijn er veel vrijwilligersinitiatieven en instanties actief die u hulp kunnen bieden. Bijvoorbeeld bij het vervoer naar een ziekenhuis of bij de dagelijkse verzorging. Dankzij deze hulp kunt u zoveel mogelijk (zelfstandig) blijven doen.

Hieronder vindt u een overzicht van organsiaties die in Laarbeek actief zijn. Deze zijn opgesplitst in een categorie 'kosteloze ondersteuning' en een categorie 'betaalde ondersteuning'. Betaalde ondersteuning kan soms (gedeeltelijk) worden vergoed vanuit een indicatie.

Komt u er met behulp van dit overzicht niet uit of wilt u bij het zoeken naar ondersteuning of de aanvraag van een indicatie graag hulp van een professional? Neem dan contact op met het Team Zorg & Welzijn in uw kern: www.laarbeek.nl/teamz&w

Kosteloze ondersteuning